Het Driestar College is een brede scholengemeenschap voor PrO, lwoo, vmbo, havo en vwo. De hoofdvestiging is in Gouda. Er zijn nevenvestigingen in Lekkerkerk en Leiden.  Het Driestar College ia een christelijke scholengemeenschap op reformatorische grondslag.

Share This