AENC » Missie, visie en kernwaarden

Missie, visie & kernwaarden

Missie

Wij geloven in verbinding

Wij geloven in verbinding. Want daar heeft iedereen behoefte aan. Zonder verbinding functioneren we niet goed en komen we niet optimaal tot ons recht. Dit thema is dan ook terug te vinden in alle facetten van onze bedrijfsvoering.

Visie

Verbinding tussen mensen & organisaties

We verbinden mensen en organisaties door middel van duurzame en intelligente IT & AV oplossingen. Die realiseren we met A-merken apparatuur, slimme software en ondersteunende diensten. We zijn een System Integrator en specialist op het gebied van ‘Building Intelligence’. Het gevolg hiervan is efficiënter en met meer continuïteit werken voor meer resultaat en plezier.

We verbinden onze medewerkers, klanten en leveranciers met elkaar door middel van persoonlijk contact. In een tijd van toenemende contacten via sociale media en webshops zien wij dit meer en meer als onze toegevoegde waarde.

We verbinden onszelf met de allerarmsten in deze wereld in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit doen we door ons voor minimaal vijf jaar aan één of meerdere projecten te verbinden in de vorm van financiële en/of materiële steun.

In dit alles weet de directie zich gedreven door de overtuiging van het bestaan van een Hogere verbinding. Dit brengen we tot uiting in een menselijke manier van bedrijfsvoering, een eerlijke manier van zakendoen en een goede balans tussen rentmeesterschap en rendement.

Kernwaarden

Middels autonomie, verantwoordelijkheid en respect

In onze relationele grondwet zijn drie kernwaarden vastgelegd: autonomie, verantwoordelijkheid en respect. Iedereen is autonoom en mag denken, voelen en iets vinden als zelfstandig en onafhankelijk persoon.

Iedereen heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheden en aanvaardt de consequenties die daarbij horen. Iedereen toont respect naar elkaar vanuit een volwassen manier van denken.