In het AMC kan de patiënt in één bezoek medisch-specialistische zorg en de zorg van een apotheek combineren. In de apotheek kan men geholpen worden wanneer een recept voor medicatie is meegekregen op de polikliniek of afdeling, maar ook wanneer de patiënt een vraag heeft.