Het Stanislascollege heeft zes scholen, verdeeld over Delft, Pijnacker en Rijswijk. De Delftse scholen zijn geworteld in de katholieke traditie, terwijl de scholen in Pijnacker en Rijswijk een interconfessionele (RK/PC) identiteit hebben.