Stichting H3O is een organisatie met kinderdagopvang, peuterwerk, buitenschoolse opvang en scholen voor primair en voortgezet onderwijs. De stichting is het resultaat van een fusie tussen de stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Dordrecht (PCOD) en de Christelijke Stichting Peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang Dordrecht (CSPD).