Driestar-Wartburg gunt aanbesteding AV-middelen aan AENC

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op reformatorische grondslag Driestar-Wartburg heeft AENC Audiovisual de aanbesteding voor audiovisuele middelen gegund. De raamovereenkomst is gesloten voor een periode van maximaal zes jaar en bestaat uit het leveren, installeren en onderhouden van audiovisuele installaties in leslokalen en vergaderruimtes van het Wartburg College.

Van links naar rechts: Arjan van de Ree, Jan Pons, Adri Mans, Reinald Rodenburg, Gerrit Janssen, Gersom Bioch, Arjan Dekker (AENC), Andries Bijkerk (AENC)

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!